Özgül Öğrenme Güçlüğü Risk Faktörü Taşıyan Çocuklar ve Erken Müdahale

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Özgül Öğrenme Güçlüğünü ve erken müdahaleyi daha iyi anlamayı hedeflen bir etkinlik düzenlendi.

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), bir çocuğun okuma, yazılı anlatım ya da matematik becerisinde beklenenden daha fazla güçlük yaşaması durumudur. Bu durum kendini okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) ve matematik bozukluğu (diskalkuli) şeklinde gösterebilir. Özellikle çocukların okul ortamında akademik başarılarının akranlarına kıyasla düşük olmaları durumunda akla gelebilecek olasılıklardan biridir. Çocuğun yaşı ilerledikçe öğrenmelerde yaşanılan zorluklar daha çok artabileceğinden erken tanılama ve müdahale önem kazanmaktadır.  

Moderatör:

Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer

Konuşmacı:

Dr. Öğr. Üyesi Handan Doğan, Maltepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Özgül Öğrenme Güçlüğü Risk Faktörü ...