SEÇBİR Konuşmaları

Engelliliğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele: Sağlamcı İdeolojiyi ve Normalliği Sorgulamak Sempozyumu

Pek çoğumuz engellilerin sorunlarını bildiğimizi ve bu sorunlara duyarlı olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak bu ‘duyarlılık’ çoğu zaman mavi kapak toplamak, tekerlekli sandalye için bağışta bulunmak ya da SMS mesajları göndermekle kısıtlı kalıyor. Oysa engelliler homojen bir grup olmadığı gibi, engellilerin sorunları da tekerlekli sandalye ya da rampa ile sınırlı değil. Esas sorun, ayrımcılık odağında gelişen bir insan hakları ve eşitlik sorunu. Dolayısıyla, öncelikle ayrımcılığı meşrulaştıran toplumsal normları, sağlamcı ideolojiyi, normallik algısını ve toplumun genelindeki önyargıları ve kalıpyargıları sorgulamak gerekiyor.

Buradan hareketle, 3 Ekim 2015 tarihinde engellilik ve ayrımcılığı disiplinlerarası bir yaklaşımla ele aldığımız bir sempozyum düzenledik. Sempozyumda aktivistlerin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin konuyla ilgili birikimlerini dinledik; engellilerin bağımsız ve eşit bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitim ortamlarında uygulanabilecek stratejileri tartıştık.

1. OTURUM

2. OTURUM

3. OTURUM