SEÇBİR Yayınları

Pandemi Koşullarında Eğitim

Pandemi koşulları devam ederken, 31 Ağustos 2020 tarihinde okullar uzaktan eğitim uygulaması ile açıldı. 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için ‘aşamalı ve seyreltilmiş’ olarak yüz yüze eğitim uygulamasına geçildi. Yüz yüze eğitim kapsamında, çocukların okullarda bulunacağı zaman sınırlandırıldı; yalnızca belirli derslerin yüz yüze yapılması planlandı ve sınıf içerisindeki öğrenci sayıları azaltıldı. 12 Ekim 2020’de ise tüm ilkokul kademeleri, sekiz ve on ikinci sınıflar, özel eğitim okulları ve sınıfları için yüz yüze eğitim uygulamasına geçildi; okul öncesi eğitim kurumları ile köy okullarında tüm kademelerde beş gün yüz yüze eğitime başlandı. 20 Kasım 2020’de ise resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim-öğretimfaaliyetlerine 15 Şubat 2021’e kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği açıklandı.Eğitim süreçlerinin kilit paydaşlarından olan öğretmenler de bu gelişmelerden doğrudan etkilendi. Bir yandan salgında kendilerinin, yakınlarının ve öğrencilerinin iyi olma hâllerini düşünürken, bir yandan da eğitim süreçlerini olabildiğince verimli bir şekilde sürdürmenin yollarını aradılar. Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) olarak, engellilik odağında kapsayıcı eğitim yaklaşımının yaygınlaşmasına katkı sunmak amacıyla ve Sabancı Vakfı desteğiyle yürüttüğümüz Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi kapsamında Ekim-Aralık aylarında 8 ilden ve çeşitli branşlardan 16 öğretmenin katılımıyla dört deneyim paylaşım buluşması düzenledik. Pandemi koşullarında eğitimde karşılaştığımız zorluklar ve bu zorluklara yönelik geliştirdiğimiz çözümleri birbirimizle paylaştık; aynı zamanda birbirimizden güç aldık. Buluşmaların ardından öğretmenlerin deneyimlerinden ve anlatılarından yola çıkarak önemli bulduğumuz noktaları ortaya koymak ve sürecin iyileştirilmesine yönelik önerilerimizi sunmak amacıyla bu bilgi notunu hazırladık. Bilgi notunun tüm öğrencilerin nitelikli ve kapsayıcı eğitime erişim ve katılımının sağlanmasına katkı sunmasını umuyoruz.

Dosyalar