BM Engelli Hakları Komitesi

Komite'nin Genel Yorumları

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi, Sözleşme'de güvence altına alınan hakların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, Genel Yorumlar yayımlamaktadır.

Dosyalar

Genel Yorum No.3: Madde 6 - Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları (26 Ağustos 2016)

Engelli kadın ve kız çocuklarının deneyimledikleri çoklu ayrımcılığa dikkat çeken Genel Yorum, engelli kadın ve kız çocukların hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanabilmelerine yönelik yükümlülükleri de ortaya koymaktadır.

Genel Yorum No. 2: Madde 9 - Erişilebilirlik (11 Nisan 2014)

Komite, erişilebilirliğe ilişkin Genel Yorum'da bir taraftan bu yükümlülüğün mimari engellerin kaldırılmasından ibaret olmadığını ortaya koymakta, öte yandan makul düzenleme kavramı ile ilişkisini açıklamaktadır.

Genel Yorum No. 1: Madde 12 - Hukuk Önünde Eşit Tanınma (11 Nisan 2014)

Genel Yorum, Sözleşme'nin 12. maddesinin, engelli bireylerin ehliyetlerinin sınırlandırılması yaklaşımı yerine "destekli karar mekanizması" benimsenmesini, böylece bireylerin kendileri hakkındaki kararları bizzat vermelerinin kolaylaştırılması yükümlülüğünü öngördüğünü ortaya koymaktadır.