BM Engelli Hakları Komitesi

Komite'nin Sonuç Gözlemleri

Dosyalar

Avusturya'ya karşı Simon Bacher, Başvuru No. 26/2014, CRPD/C/19/D/26/2014, 6 Nisan 2018

Kamu otoritelerinin mevzuatı uygularken kişinin engelli olduğunu gözetmemeleri - 9. maddenin (erişilebilirlik) ihlali

Avustralya'ya karşı Fiona Given, Başvuru No. 19/2014, CRPD/C/19/D/19/2014, 29 Mart 2018

Engelli bireylerin diğer kişilerle eşit şekilde oy kullanmalarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmaması - 5. (ayrımcılık yasağı), 9. (erişilebilirlik) ve 29. maddenin (toplumsal ve siyasal yaşama katılım) ihlali

Litvanya'ya karşı Boris Makarov, Başvuru No. 30/2015, CRPD/C/18/D/30/2015, 5 Ekim 2017

Kişinin sakatlanmasına neden olan trafik kazasına ilişkin açılan davalara katılması için gerekli makul düzenlemelerin yapılmamış olması - 12. (hukuk önünde eşit tanınma) ve 13. maddenin (adalete erişim) ihlali

Avustralya'ya karşı Gemma Beasley, Başvuru No. 11/2013, CRPD/C/15/D11/2013, 25 Mayıs 2016

Jüri üyesine işaret dili tercümesi sağlamayarak adalet hizmetlerine dolaylı katılımın engellenmesi - 5. (ayrımcılık yasağı), 9. (erişilebilirlik), 13. (adalete erişim) ve 21. maddenin (ifade özgürlüğü)

Avustralya'ya karşı Marlon James Noble, Başvuru No. 7/2012, CRPD/C/16/D/2012, 10 Ekim 2016

Zihinsel engelli bireylerin fiil ehliyetlerinin kısıtlanarak ceza yargılaması güvencelerinden yararlandırılmaması - 5. (ayrımcılık yasağı), 12. (hukuk önünde eşit tanınma), 13. (adalete erişim), 14. (kişi özgürlüğü ve güvenliği) ve 15. maddenin (işkence ve kötü muamele yasağı) ihlali