AİHM Kararları

Yaşam Hakkına İlişkin Kararlar (AİHS md. 2)

Dosyalar

Romanya'ya Karşı Valentin Campeanu adına Hukuki Kaynaklar Merkezi

Başvuru No: 47848/08; Karar Tarihi: 17.07.2014: HIV pozitif zihinsel engelli hasta için uygun bakım imkanının sağlanamaması

Letonya'ya Karşı Jasinskis

Başvuru No: 45744/08; Karar Tarihi: 21.12.2010: Polis gözetimindeki sağır ve dilsiz bir kişinin yetersiz tıbbi destek nedeniyle ölümü