Engelli Öğrenci Birimi Hakkında

Amaç

Üniversitemiz engelli olarak tanımlanan öğrencilerimizin eğitim ve öğretim ile kampüs yaşamında tüm öğrencilerle eşit şekilde yararlanmaları için gerekli düzenlenmeleri yapmak, kampüs yaşamları sırasında karşılaşacakları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla engellilerin de desteğiyle fiziki alt yapı, öğretim elemanları ve personeli de kapsayacak engelsiz üniversite yaratmak için uğraş vermektedir. Görünen veya görünmeyen, sürekli veya süreklilik göstermeyen sağlık sorunları ve öğrenme güçlüğü yaratan durumlar nedeniyle bir öğrencinin İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde akademik ve soysal yaşantısı engelleniyor veya zorlaşıyorsa bu öğrencinin önündeki engelleri kaldırmak Engelli Öğrenci Birimi’nin temel görevidir.  

Engelli Öğrenci Birimi her öğrencinin bağımsız ve engelsiz bir birey olarak üniversitemizin bütün imkânlarından faydalanması için aşağıda belirtilen alanlarda destek sağlar;  

  • Kampüste bulunan tüm yaşam alanlarının fiziksel özelliklerinin engelleri ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yapar.
  • Dikkat eksikliği (Hiperaktivite) ve öğrenme güçlüğü (Disleksi) yaşayan öğrenciler için çözümüne yönelik öğrenme kaynaklarının iyileştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sınav olanaklarının iyileştirilmesi için destek sağlar.
  • Kampüslerde fiziksel, sosyal ve akademik koşulları düzenlemek için gerekli birimlerle işbirliği içinde Engelsiz BİLGİ için olanaklar yaratır. 
  • Üniversiteye ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi, danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. 
  • Engelsiz bir BİLGİ ve Dünya kültürü için gerekli sosyal ve akademik çalışmalara katılır ve yürütür.